Make your own free website on Tripod.com

Maktab Perguruan Tuanku Bainun

Bukit Mertajan

KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH

(Asas Dinamika Guru)

PENGURUSAN SUMBER

 

Objektif  Pengajaran:   Pada akhir kursus ini,  guru pelatih dapat:

 

(i)               Menyedari dan menghayati kepentingan Teknologi Pendidikan, Sains Perpustakaan, Teknologi Maklumat dan komunikasi dalam pendidikan

 

(ii)             Menggunakan sumber pendidikan secara berkesan dalam membantu tugas-tugas seorang guru; dan

 

(iii)           Menggunakan sumber maklumat dengan optima dan berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran.

 

TAJUK DAN PERUNTUKAN MASA

 

Teknologi Maklumat

1.   Pengenalan kepada TMK dalam Pendidikan                                    2 jam

2.    Penggunaan Integrasi Perisian Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran                                                                                  7 jam

 

Teknologi Pendidikan

1.    Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran                   1 jam

2.    Prinsip Asas Grafik                                                       1 jam

3.    Media Unjuran                                                            1 jam

 

Sains Perpustakaan

1.    Literasi Maklumat                                                        2 jam

1.    Pengenalan dan Pengurusan Sumber Agensi Maklumat   1 jam

                                                                                         ---------

       Menu Utama                                                               (15 jam)